gebruikte software

stille software

stillesoftware

stillesoftware onstaad als softwareproducte niet meer actif worden gebruikt, naardad zij in de balans zijn afgeschreven.
"Stille Software" betekent softwareproducten en/of licenties, die tenminste een keer aan een gebruiker worden verkocht en niet meer actief worden gebruikt. De software kwam uit bedrijven, die hoofdzakelijk wegens fusies, systeemmigraties of insolventie hun bestand willen verkopen, meestal gaat het om SAP R/3 en SAP mySAP licentie-pakketten. Dit kan bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf zijn dat als gevolg van herstructurering te veel licenties heeft. Vervolgens wil deze bedrijf deze licenties verkopen. De activering van deze stille reserves verhoogt de liquiditeit van de bedrijven door verkoop van ongebruikte software.

Oorzaken voor de verkoop van software:

  • De toepassing wordt niet meer gebruikt, b.v. bij verkoop van het bedrijf, herstructurering, reductie van banen
  • licenties worden aangeschaft maar niet gebruikt
  • vervanging van een nieuw systeem

Opmerkung over de handel van software

Als u zelf gebruikte software wilt verkopen of kopen, zou u een paar punten moeten overwegen. De volgende opmerkingen,speciaal de juridische, stellen een onvoorwaardelijke informatie voor.Ze zijn geen wettelijk bindende inlichting of juridisch advies.In het twijfelgeval gelieve een deskundige advocaat vragen of vraag susensoftware zelf.

Openbaare discussie

De duitse regering (Bundesrat) heeft in de grense van hun beslissing van de 2. verordening van 31.08.2007 een 3. verordening in werking gestellt. O.a. heeft de duitse regering (Bundesrat) de regeling van handel met gebruikte software in het auteursrecht aangedragen.

Preciese informaties find u in de printing 582/07, die u hier vinden kunt. Ernaast word de gebruik en de handel von gebruikte software in de rechtswetenschap discuteert. In het bijzonder publiceert de magazine "CR Computer und Recht" regelmatig bijdrages voor het thema gebruikte software.

Passages

Hier vindt u enkele passages:


De volstandige text van deze bijdrages kunt u overeens kostenplichtig op de internetplatform Legios vinden.

Situatie van het wet

Producenten hebben het recht om te bepalen, wie de software voor welke prijs mag kopen(§§ 15 Abs. 1, 17 Abs. III, IV, 31 Abs. I UrHg). Maar door de speciale regeling § 69c verliest u dit recht met de verkoop. Dus, we mogen software verder verkopen.

OEM-software

De eerste balangrijke proces, waar het over de uitputting van de rechten ging, was op 06-07-2000 en word van voor Duitse Hof van Justitie (BGH) onderhandeld (Az.: 1 ZR 244197). Het ging over de OEM-versies van het Microsoft-besturingssysteem. Dit zijn software-programmas, die een bedrijf koopt en met een verdere hardware tesamen verder verkoopt. OEM betekent"Original Equipment Manufacturer". Omdat de OEM-versie goodkoper ist als andere versies, kwam het voor, dat de aankoper van sofware an derde verder verkoopte. Microsoft procedeerde vervolgend tot de laatste instantie over de Duits Hof van Justitie (BGH). Deze proces verliesde Microsoft dan. Tenslotte kunnen OEM-versies ook zonder hardware verkoopt worden; het wordt argumenteert, Microsoft heeft naar de eerste in het verkeer brengen de verbrijdringsrechte afgetreden. Van dan af zijn printings op de software, wie bevoorbeeld "handel, alleen mit eene nieuwe PC" zonder betekening.

Overdracht van rechten

De voorwaarden voor de efficiënte transmissie van licentierechten bij software kunnen bij elke fabricant verschillend zijn. In het twijfelgeval gelieve de fabricant vragen, daarmee u ook de echte eigenaar van het auteursrecht bent. Bij software die niet zo gebruikelijk is, kan ook opgelost worden, wat bij de regulere leveringsomvang hoort.

Update-recht

Op de software-markt moeten altijd innovaties voor de verdere ontwikkeling van de producten ingevoert worden, daar vergeleken met andere markten hier de wetstrijd vaak in een dynamisch und overslaand tempo gebeurt. Daarom zijn bij software veele updates und upgrades. Worden door de verkoop alle rechte rechtsgeldig overdragen, bevat dit ook het Update-recht.

Documentenmanagement

Het is aanbevolen geen software-contracten en geen licentie-documenten na het scannen te vernietigen. De software fabrikanten verwachten bij de Compliance Check uitsluitend origineele dokumenten.

Leveringsomvang

Vraag de verkoper of hij de software compleet levert.Vraag ook specifiek naar de originele gegevensdrager, schrijftelijke licentieovereeinkomst, ProductKey, handboeken, Dongle, Clearing Codes. Aangelegde zekerheidscopien zijn tevens mee te leveren of te vernietigen.

Monopole

Ondertussen behoort de software-markt tot de beduidenste markt in de wereld. Ongedacht dat software in de tegenwoordige wereld niet meer wegtedenken is, ziin er maar wijnige groote producentes. In Expertises word de IT-markt ook als Quasimonopol betekent, omdat zich genereel een marktleider en enkele kleene concurrenten eruit kristalisseren. Als u een marktleider bekijkt, is vastestellen, dat deze voor de concurrentie beschermd is, evenso als een monopolie. In een vrije economie is een monopolie zelden te verdedigen. Monopolies kunnen hogere prijzen en slechte service tot gevolg hebben en een noviteithindernis ziin. De EU heeft zich deze thema in de telecommunicatie en bij energieverzorgers aangenomen.

Als eerste sofware-producent is Microsoft in het oogmerk van de politie; andere worden zeker volgen. Terwijl Microsoft elemente uit hun programma wegnemen zouden, kopen andere bedrijven nog ijverig bij....

Maar: Kunnen wij de monopolisten ein mep geven?
Met volgende woorden begint een interessante bijdrag in brand eins.

"Monopole sind Preistreiber, Innovations- und Wettbewerbskiller. Und manchmal auch genau das Gegenteil."

Monopolisten ziin woekers, noviteit- en concurrentiekiller. En afwijkend ook precies het tegendeel.
loading