Voordelen

Uw voordeel bij de aankoop van ongebruikte softwarelicenties

  • Kwaliteit: 100% originele softwarelicenties
  • Prijs: minder duur dan ergens anders
  • Veilig: Onderhoud zoals gebruikelijk
  • Duurzaamheid: oude contactpersonen gehandhaafd

Van de handel in ongebruikte software profiteert niet alleen de koper, maar ook verkopers, handelaars en niet in het minst de fabrikant.

Zo ontstaat een win-win-win situatie voor alle betrokkenen.
Maar soms gaat toch over de kerstbonus...


Voordelen voor onze klanten

Kostenbesparing en probleemloze afwikkeling

FVeel argumenten spreken voor het gebruik van gebruikte softwarelicenties in uw bedrijf. Op de eerste plaats is er een aanzienlijke kostenbesparing, tot 50%, in vergelijking met het rechtstreeks aankopen van de licentie van de softwarefabrikant. In tegenstelling tot andere activa ondergaat software door intensief gebruik geen slijtage en blijft van constante kwaliteit. Daarom zijn er geen nadelen verbonden aan het gebruik van gebruikte software en kunnen de besparingen die hieruit voortvloeien verstandig belegd worden in andere afdelingen. De overdracht van de licentie verloopt snel en gemakkelijk via de website van susensoftware. Als u later de software weer wilt verkopen, zult u merken dat software waardevol is.

Gegarandeerde rechtszekerheid

Gebruikers maken zich vaak zorgen over de doorverkoop van gebruikte software. De rechtszekerheid bij de aankoop van gebruikte softwarelicenties wordt gegarandeerd door het afstemmen van de licentie-overdracht met de fabrikanten en/of de huidige rechtspraak.

Service na verkoop

Naast het aanschaffen van softwarelicenties biedt susensoftware ook service na verkoop in de vorm van een onderhoudsservice, zodat u op dit vlak geen nadeel ondervindt in vergelijking met de eerste aankoop van software.

Behoeftenanalyse

U kunt een behoeftenanalyse of optimalisatieanalyse maken alvorens u koopt. Susensoftware staat geïnteresseerde bedrijven met raad en daad bij tijdens de implementatie een beheerssysteem voor softwarelicenties. Daarmee voorkomt u dat u een te uitgebreide licentie aanschaft, wat kasreserves vastlegt die elders beter gebruikt kunnen worden. Daarentegen voorkomt u ook een te kleine licentie en de strafrechtelijke gevolgen die daaraan verbonden zijn.

Afstoten van uw eigen ongebruikte software Met onze van SAP onafhankelijke inventarisatie opent u extra inkomstenbronnen door de verkoop van uw eigen, ongebruikte software via susensoftware.

Verhoogd imago

Bedrijven die gebruikte software licenties kopen of verkopen, slaan nieuwe wegen in en spelen aldus een voortrekkersrol voor andere bedrijven. Dit leidt tot een verhoogd imago


Voordelen voor de licentiegever

Nieuwe klanten

De licentiegever kan zonder veel moeite nieuwe klanten aantrekken, want gebruikers die nog nooit met SAP gewerkt hebben, of de instapprijs te hoog vonden, kunnen door overname van gebruikte softwarelicenties op deze manier de voordelen van het product leren kennen. De licentiegever kan ook nieuwe klanten aan zich binden via aanvullende diensten zoals onderhoudscontracten of de aanschaf van een nieuwere versie zonder veel uitgaven voor reclame en klantenwerving.

Klantenbinding

Indien een klant bij de vervanging van een softwareproduct kiest voor een goedkoper alternatief van een concurrerend bedrijf, kan het door het aanbieden van een goedkopere tweedehandse software toch met zijn oorspronkelijke licentiegever verbonden blijven zonder financiële nadelen te moeten accepteren. De loyaliteit van de licentiegever wordt dus gestimuleerd door het verhandelen van gebruikte software.

Omzetwinst door aangehouden onderhoudscontracten

De licentiegever kan niet gebruikte software, bijvoorbeeld in de vorm van een onderhoudscontract, blijven beheren en daarmee een inkomen behouden dat anders door het aanhouden van de software zou zijn weggevallen. Tweedehands softwarelicenties verdringen illegale software. Sublicentie door de aankoop van gebruikte softwarelicenties is een goede oplossing om illegale software op lange termijn uit de markt te verdringen.

Extra potentieel voor marktonderzoek

Het gebruik van tweedehands software verhoogt het aantal gebruikers van de software. Deze extra klanten verhogen van het potentieel voor marktonderzoek bij de licentiegever, bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie over verzoeken of klachten van klanten. Dit kan in het verbetermanagement van de onderneming opgenomen worden.

Graad van bekendheid en het merkimago

Door het doorverkopen van gebruikte software wordt sneller een productspreiding bereikt en als gevolg daarvan verhoogt de zichtbaarheid van het merk en zo ook de bekendheid van de betrokken software.

Wettelijke bescherming bij de licentieoverdracht

Susensoftware let bij het overdragen van de licentie op een absolute rechtszekerheid. Er wordt geen illegale software verspreidt en er wordt op toegezien dat overblijvende software back-ups worden verwijderd. Bovendien zal geen enkele software fabrikant de wettelijke garantierechten van de koper inwisselen tegen de huurverplichtingen.

Het openen van nieuwe afzetmarkten

Niet-gebruikte software biedt de licentiegevers de mogelijkheid om nieuwe markten te ontsluiten, waarbij nieuwe klanten worden gewonnen die anders mogelijk voor een concurrerend product zouden kiezen. Zulke klanten zullen nadien niet zo vlug het geïmplementeerde systeem door een ander vervangen; ze betalen verder ook voor het onderhoud en gaan later waarschijnlijk zelfs over tot de aankoop van extra licenties en industrie-specifieke softwaremodules, rechtstreeks bij de licentiegever.

Voordelen voor susensoftware GmbH

  • Omzetstijging
  • Zekerheid van arbeidsplaatsen
  • :-) Grotere bekendheid van de bedrijfsleider ("Covergirl" Computerwoche)
  • Innovaties ontwikkelen en implementeren
  • Implementeren van sociale projecten

susensoftware zet zich in voor sociale doelen. Eerdere campagnes brachten met de verkoop van geschonken niet-gebruikte software een opbrengst op van meer dan 4.000 euro voor de Duitse Welthungerhilfe in Bonn.

In tal van persberichten kon susensoftware informatie verstrekken over haar succesvolle zakelijke model. (Zie rubriek Bedrijf/Pers).

'Covergirl' Computerwoche

'Covergirl' Computerwoche
(Image: Titelseite Computerwoche / © susensoftware GmbH)
loading