privacy policy

De bescherming van persoonlijke gegevens is een belangrijk punt van zorg voor susensoftware GmbH. Daarom voeren wij onze activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging. Hieronder zult u zien welke informatie wij verzamelen, hoe wij het gebruiken en aan wie wij het kunnen leveren.

Persoonlijke gegevens
Wij verzamelen geen persoonlijke informatie (zoals namen, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen) via onze websites, tenzij u vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekt (bijv. Via registratie, enquête, contact, toepassing). De verzameling van deze persoonlijke gegevens gebeurt op vrijwillige basis, als dit mogelijk is.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens zonder verdere toestemming, voor zover noodzakelijk voor de contractrechtvaardiging en -verwerking en voor factureringsdoeleinden. Regelmatig getroffen zijn klanten, leveranciers en werknemers.

Overigens hebben wij ook het recht om uw persoonlijke gegevens verkregen in verband met de totstandkoming van het contract zonder verdere toestemming te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • E-mailreclame of marktonderzoek en opinieonderzoek via e-mail voor uw eigen goederen en diensten
 • Post- of postmarktonderzoek of opinieonderzoek
 • Fondsenwerving voor non-profitorganisaties

 • De susensoftware GmbH verzamelt en bewaart automatisch informatie in de logbestanden van onze webserver, die uw browser naar ons verzendt. Dit zijn:

 • browsertype / versie gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL (eerder bezochte pagina)
 • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres)
 • tijdstip van serververzoek


 • Deze gegevens kunnen niet aan specifieke individuen voor susensoftware GmbH worden toegewezen. Een compilatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet gemaakt, de gegevens zullen worden verwijderd na een statistische analyse. Wij delen uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres zonder uw uitdrukkelijke en herroepbare toestemming aan derden. Uitgesloten zijn onze service partners, de volgorde verwerking van de overdracht van gegevens nodig (bijv. Het personeel dat met de rederij en het personeel die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van betalingen) zijn. In deze gevallen is de hoeveelheid gegevens beperkt tot het noodzakelijke minimum.

  Soms maken we gebruik van service providers, de informatie namens ons te verwerken (bijvoorbeeld in mailings, software ontwikkeling, ondersteuning in werking). De service providers zijn onder andere één van ons verplicht informatie te behandelen strikt vertrouwelijk, is het ook verboden om de verwerking van de gegevens voor andere doeleinden dan overeengekomen. We hebben uw gegevens niet aan derden verkopen, noch hebben we de markt hen anders.

  Informatie, correctie, verwijdering van persoonlijke gegevens
  U hebt op elk moment recht op informatie over de opgeslagen persoonlijke gegevens van u, hun herkomst en ontvangers, evenals het doel van opslag. Informatie over de opgeslagen gegevens kunt u ons altijd schriftelijk of per e-mail stellen.

  U hebt ook het recht om de correctie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Daarnaast zullen de gegevens worden gewist, tenzij de noodzaak ervan ophoudt te bestaan, zijn ze illegaal verwerkt of een wettelijke verplichting om de EU te verwijderen of de nationale wetgeving is. Uitgesloten hiervan zijn gegevens die worden bewaard als gevolg van wettelijke voorschriften of die vereist zijn voor de juiste bedrijfsvoering.

  De persoonlijke gegevens worden onmiddellijk verwijderd in geval van intrekking van uw toestemming of als het doel van de gegevens verloren is gegaan.

  Voor alle vragen en zorgen rectificatie, blokkering of verwijdering van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer bij de contactgegevens in dit privacybeleid of aan het adres in onze masttop.

  Doel
  Over het algemeen gebruiken we de persoonlijke informatie die u verstrekt om te reageren op uw verzoeken, uw bestellingen te verwerken of u toegang te geven tot specifieke informatie of aanbiedingen. Om de klantenrelaties te onderhouden, kan het nog steeds nodig zijn om uw persoonlijke gegevens op te slaan of te verwerken. Natuurlijk respecteren we het, als u ons uw persoonlijke gegevens niet wilt geven om onze klantrelatie te ondersteunen (met name voor direct marketing of voor marktonderzoekdoeleinden)

  Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of anderszins aan derden verkopen. Een overdracht van uw gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Voor zover externe dienstverleners met uw persoonlijke gegevens in contact komen, hebben wij ervoor gezorgd dat zij voldoen aan de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming door middel van wettelijke, technische en organisatorische maatregelen en door middel van regelmatige controles.

  'Cookies': informatie die automatisch op uw computer wordt opgeslagen
  Wij gebruiken cookies op onze website. Deze kleine tekstbestanden worden vanaf onze server op onze pc opgeslagen. Ze ondersteunen de presentatie van onze website en helpen u bij het navigeren op onze website. Cookies verzamelen gegevens over uw IP-adres, browser, besturingssysteem en internetverbinding. We koppelen deze informatie niet aan persoonlijke gegevens en delen deze niet met derden. In geen geval worden cookies door ons gebruikt om kwaadwillende programma's of spyware op uw computer te brengen. U kunt onze website gebruiken zonder het gebruik van cookies, mogelijk Sommige functies van ons aanbod volledig operationeel zijn. Als u de cookies wilt deactiveren, kunt u dit doen via speciale instellingen van uw browser. Gebruik de helpfunctie om de juiste wijzigingen aan te brengen. U kunt online-advertentiecookies beheren via de volgende links: https://www.aboutads.info/choices voor de VS. https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices voor Europa

  Kinderen
  Persoonsgegevens van kinderen zullen bewust geen susensoftware verzamelen zonder expliciet te vermelden dat dergelijke gegevens alleen met toestemming van de ouders mogen worden overgedragen, indien de toepasselijke wetgeving dit voorschrijft. Het gebruik of de overdracht van persoonlijke gegevens van kinderen door ons vindt alleen plaats voor zover toegestaan door de wet, om de wettelijk vereiste ouderlijke toestemming te verkrijgen of om kinderen te beschermen. De term "kind / kinderen" moet rekening houden met nationale wettelijke voorschriften en culturele praktijken.

  Security
  Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen en om de juistheid van de gegevens te waarborgen en om een legitiem gebruik van de gegevens te waarborgen, gebruikt susensoftware geschikte technische en organisatorische procedures. Niettemin is geen enkele elektronische communicatie volledig beveiligd. Dit betekent dat alle gegevens en informatie die u vrijwillig indient bij susensoftware, van derden kan worden verkregen door middel van onwettige gegevensverzameling. Susensoftware kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de openbaarmaking van informatie als gevolg van fouten en / of ongeoorloofde toegang tijdens gegevensoverdracht door derden.

  Links naar andere websites
  De website van susensoftware bevat links naar andere websites. susensoftware is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites.

  Bij het bezoeken van websites waarnaar wordt verwezen op onze website, kunt u opnieuw om informatie worden gevraagd, zoals naam, adres, e-mailadres, browsereigenschappen, enz. Ons privacybeleid regelt niet de verzameling, overdracht of verwerking van persoonlijke gegevens door derden.

  Externe dienstverleners kunnen verschillende en afzonderlijke voorwaarden hanteren voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens. Het is daarom raadzaam om de websites van derden te controleren voordat u persoonlijke gegevens over hun praktijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens invoert.

  Vragen en opmerkingen
  susensoftware zal reageren op alle redelijke verzoeken om persoonlijke gegevens te bekijken en, indien nodig, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid (bijvoorbeeld om uw persoonlijke gegevens te bekijken en bij te werken), neemt u contact op met onze Privacy Officer of klikt u op 'Contact' in de rechterbovenhoek van dit scherm. Naarmate het internet evolueert, blijven we ons privacybeleid aanpassen. Wijzigingen worden tijdig op deze pagina aangekondigd. Daarom moet u deze pagina regelmatig bezoeken om meer te weten te komen over de huidige staat van het privacybeleid.

  Als u niet wilt dat het sociale netwerk gegevens over u ontvangt, mag u niet op de betreffende knop klikken.

  Anoniem gemaakte website tracking
  Om deze website beter aan te passen aan de behoeften van onze klanten, analyseren we de bezoeken aan onze website. Wij gebruiken uw IP-adres, dat we van tevoren anoniem maken (en mogelijk vergelijkbare aantallen die worden uitgewisseld tussen computers tijdens normaal internetgebruik) met de bedoeling om gegevens te kunnen analyseren, inclusief de pagina's die door susensoftware GmbH worden beheerd, via uw browser. en je computer. Cookies zijn ook ingesteld voor dit doel. Onze cookie bevat alleen een uniek nummer om u te herkennen op onze websites, maar niet op websites van derden. De opgeslagen gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd, met name het IP-adres is niet gekoppeld aan een specifieke persoon. Een overdracht aan derden vindt niet plaats.

  Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-Button)
  Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS geïntegreerd. De Facebook-plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de "Like-Button" ("Vind ik leuk") op onze pagina's. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Like-Button" op Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Als gevolg hiervan kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php
  Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's associeert met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

  Privacybeleid voor het gebruik van de Twitter-knop
  Met Twitter en de re-tweet-functies gebruiken onze websites plug-ins van twitter.com, een aanbod van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Als u een website van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Twitter naar uw browser verzonden en door hem in de website opgenomen. Door de plug-ins te integreren, ontvangt Twitter de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij Twitter, kan Twitter het bezoek aan uw Twitter-account toewijzen. Als u de re-tweeet-functies gebruikt, worden de pagina's die u bezoekt, bekendgemaakt aan derden en gekoppeld aan uw Twitter-account. Voor details over Twitter Inc.'s omgang met uw gegevens, evenals uw rechten en manieren om uw persoonlijke informatie te beschermen, zie het Twitter Privacybeleid op https://twitter.com/privacy.
  Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's associeert met uw Twitter-account, logt u uit bij uw Twitter-account.

  Privacybeleid voor het gebruik van de Google + 1-knop
  Op onze websites is de plug-in google + 1 (Google Plus) geïntegreerd. Dit wordt geleverd en beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google'). Je zult deze knop herkennen aan het teken g + 1. Wanneer u een website op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google, die op zijn beurt de inhoud van de plug-in naar uw browser verzenden en deze koppelen aan de weergegeven website. Hierdoor wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht doorgestuurd naar Google. Als u bent aangemeld bij Google Plus of Google via uw persoonlijke gebruikersaccount terwijl u onze website bezoekt, kan Google het websitebezoek toewijzen aan dit account. Door interactie met plug-ins, b.v. Door op de knop te klikken of een opmerking achter te laten, wordt deze informatie rechtstreeks naar Google verzonden en daar opgeslagen. Als u dergelijke gegevensoverdracht wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij uw Google Plus- of Google-account voordat u onze website bezoekt. We hebben geen controle over de hoeveelheid en inhoud van gegevens die Google via de knop verzamelt. We nemen aan dat uw IP-adres ook wordt vastgelegd en verzonden. U kunt informatie over het doel, de reikwijdte en het gebruik van de gegevensverzameling van Google Inc. opvragen op haar privacykennisgevingen. Deze website is te vinden op de URL https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
  Als u een Google Plus-lid bent of bent aangemeld bij Google en u niet wilt dat Google gegevens over u verzamelt wanneer u onze website bezoekt en deze koppelt aan uw lidgegevens die zijn opgeslagen op Google, moet u zich aanmelden bij Google Plus voordat u onze website bezoekt. Uitloggen bij Google. (Bron: hoesmann.eu).

  Analytics
  Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook de dekking van de door het cookie gegenereerde over uw gebruik van de site om Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de (op de volgende link https (met inbegrip van uw IP-adres gegevens uit te breiden). // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) om de beschikbare browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren. Ga voor meer informatie naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of https://policies.google.com/privacy?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en privacy). , Wij wijzen erop dat op deze website Google Analytics de code "gat._anonymizeIp ();" werd uitgebreid om te zorgen voor de anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking).

  XING-knop delen
  Onze website gebruikt de "XING-knop delen". Wanneer u deze website bezoekt, zal uw browser binnenkort een verbinding tot stand brengen met XING AG (XING) -servers waarmee de XING Share Button-functies (met name de berekening / weergave van de tellerwaarde) worden aangeboden. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op door deze website te bellen. XING slaat met name geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag door het gebruik van cookies in verband met de XING Share-knop. De actuele gegevensbeschermingsinformatie op de XING Share-knop en aanvullende informatie zijn te vinden op deze website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

  Google Adsense
  Onze websites gebruiken Google AdSense. Dit is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, waarmee advertenties op websites kunnen worden opgenomen. Google AdSense maakt gebruik van cookies. De cookies zijn bestanden. Door cookies op uw computer op te slaan, kan Google uw gebruik van onze website analyseren. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens. Dit zijn geen zichtbare afbeeldingen. Google kan deze informatie gebruiken, zoals analyseren van de klikken op onze website of het verkeer op onze pagina's.
  De bovenstaande informatie, uw IP-adres en de levering van advertentie-indelingen worden verzonden naar en opgeslagen door de Google-servers in de VS. Al dergelijke informatie kan door derden aan Google worden bekendgemaakt wanneer dit wettelijk vereist is of in het geval dat derden door Google worden geïnstrueerd dit te doen. Google zal uw IP-adres echter nooit koppelen aan andere Google-gegevens. U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat de vermelde cookies op uw computer worden opgeslagen. Om dit te doen, moet u een overeenkomstige instelling op uw internetbrowser maken. Echter, dan is er de mogelijkheid dat onze website slechts gedeeltelijk bruikbaar is voor u. Bron: flegl-rechtsanwaelte.de

  Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
  In het geval van onwettige handelingen hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij de landcommissaris voor gegevensbescherming en de vrijheid van informatie Noord-Rijnland-Westfalen (LDI):

  Kavalleriestr. 2-4
  40213 Düsseldorf
  Telefon: 0211/38424-0
  Fax: 0211/38424-10
  E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

  Data Protection Officer
  Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris Bernhard Kaufmann op datenschutz@susensoftware.de of 02406-9896290.

  Openbare procedure directory
  De BDSG bepaalt in §4g dat de functionaris voor gegevensbescherming de volgende informatie op een geschikte manier aan iedereen beschikbaar moet stellen overeenkomstig §4e:
  1. Naam en adres van de verantwoordelijke instantie:
   susensoftware GmbH
   Eygelshovener Straße 11
   D - 52134 Herzogenrath
  2. beheer:
   Axel Susen
  3. Opdrachtgever Hoofd Gegevensverwerking
   Bernhard Kaufmann
  4. Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens:
   susensoftware verkoopt sinds 2001 gebruikte softwarelicenties, bijvoorbeeld van Microsoft en SAP, naar nieuwe gebruikers of bemiddelt hun verkoop. De licentieoverdrachten worden uitgevoerd volgens de regels van de BGH en het EHvJ. Onderhoud door derden voor gebruikte software wordt ook aangeboden.

   Het dienstenaanbod omvat ook consulting, testen en softwarelicentiebeheer. De doelstellingen zijn betrouwbaarheid, rechtszekerheid en kwaliteit, evenals winstgevendheid. Het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens gebeurt voor de bovengenoemde doeleinden.
  5. Beschrijving van de groep betrokken personen en de bijbehorende gegevens- en gegevenscategorieën:
   Klantgegevens, werknemersgegevens en gegevens van leveranciers als deze nodig zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden vermeld onder 4. hierboven.
  6. Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden doorgegeven:
   Overheidsinstanties in het geval van prioriteitswetgeving, externe contractanten in overeenstemming met §11 BDSG en interne afdelingen van susensoftware (bijv. Boekhouding en verkoop) om de onder 4. hierboven genoemde doeleinden te vervullen.
  7. Standaard deadlines voor het verwijderen van de gegevens:
   De wetgever heeft verschillende bewaartermijnen en -verplichtingen uitgegeven. Na het verstrijken van deze deadlines worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd. Als de gegevens hier niet door worden beïnvloed, worden ze verwijderd als de in sectie 4 genoemde doeleinden worden weggelaten.
  8. Geplande gegevensoverdracht aan derde landen:
   Een transfer naar derde landen is momenteel niet gepland, anders worden de juiste wettelijke voorwaarden gecreëerd.
  Susensoftware GmbH
  Data Protection Officer
  Stand: 14.06.2018

  afdruk

  Uitgever van de website

  susensoftware GmbH
  Eygelshovener Straße 11
  D - 52134 Herzogenrath
  Germany

  telefono: +49 (0)2406 98 96 290
  telefono: +49 (0)2406 98 96 296

  Web: www.susensoftware.de
  E-Mail:

  bedrijfsleider: Axel Susen

  competencia judicial: Aachen HRB 14127
  numero de identificacion a efectos del IVA.: DE 2534 06260
  loading